FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) – oppfølging av anbefalinger

08. sep 2018
Referat fra innspillsmøte i Barne- og likestillingsdepartementet 27. august 2018

Soroptimistenes FOKUS-kontakt Gerd Louise Molvig deltok på møtet. Hennes oppsummering fra dette møtet og referater fra mange andre interessante møter finner du under FOKUS-kontakten informerer.

 

080918/tl