FNs kvinnekonvensjon 40 år

18. des 2019
18. desember 1979 ble FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) vedtatt. Konvensjonen skal hindre all diskriminering av kvinner og jenter, og gi dem like rettigheter som menn. Soroptimistenes FN-kontakt Monica Faye deltok på 40-årsjubileet i Oslo.

Les FN-kontaktens referat fra markering av Kvinnekonvensjonen 40 år

Se flere interessante rapporter fra møter som FN-kontakten har deltatt på under
Hva gjør vi? > FN og FOKUS > FN-kontakten belyser

Les mer om Kvinnekonvensjonen på fn.no

181219/tl


Les også:
Likestillingsjubileum i 2020

 

140120/tl

(Foto: BUFdir, Facebook)
(Foto: FOKUS, Facebook)