Artikkel om FNs toppmøte i september 2015

06. okt 2015

FN-kontakt Monica Fayes artikkel finner du under Internasjonalt.

 

 

 

10.10.15 lgo