Det arbeides godt med kvinner, fred og sikkerhet

23. okt 2017
Vår FOKUS-kontakt melder at det arbeides godt for å møte FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

Resolusjon 1325 retter en sterk henstilling til FNs medlemsland om å sikre økt representasjon av kvinner på alle beslutningsnivåer i nasjonale, regionale og internasjonale institusjoner som skal hindre, styre og løse konflikter. Ansvaret for oppfølging av Resolusjon 1325 ligger i stor grad hos FNs medlemsland. Les hele resolusjonene på regjeringen.no

Gjennom medlemskap i FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), er Soroptimister tett på utviklingen internasjonalt.

Vår FOKUS-kontakt Gerd Louise Molvig deltar jevnlig på møter, og her kan du lese referat fra hennes siste møter, som blant annet viser hvordan det jobbes med resolusjon 1325.


231017/kr