Forebygg vold i nære relasjoner – viktigere enn noen gang nå!

15. mai 2020
Soroptimistene forventer at arbeidet med en nasjonal handlingsplan settes i gang snarest, og vi stiller oss gjerne til disposisjon til å bidra i arbeidet. Dette skriver Norgesunionens president Randi Mordal Hessen i brev til statsministeren, justisministeren, barne- og familieministeren og kommunal- og moderniseringsministeren.

Korona-krisen har økt risikoen for at sårbare barn og kvinner blir utsatt for vold i nære relasjoner. Det er stort behov for å bedre både det nasjonale og kommunale arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner og ta vare på dem som er utsatt.

 

Oppdatert 150520/tl

www.dinutvei.no https://www.krisesenter.com/finn-ditt-senter/ www.116111.no legevakt 116 117 politi 02800 mental helses hjelpetelefon 116 123