Foredrag av SIEs neste president Renata Trottmann Probst

10. jun 2017
SIEs neste president Renata Trottmann Probst holdt et tankevekkende foredrag om STEM på landsmøtet

Viktig med kvinneperspektiv i innovasjon

STEM er ikke bare en mulighet for kvinner. Kvinner er en mulighet også for STEM, sa Renata Trottmann Probst under sitt innlegg på Landsmøtet.

Kvinner og ledelse er et av temaene på årets Landsmøte på Fornebu. Påtroppende president Renata Trottmann Probst brenner for flere kvinner innen fag som ofte forkortes STEM (science, technology, engeneering and mathematics).

Indre og ytre hindre
Hun viste til at bare 28 prosent av verdens forskere er kvinner, og at fordelingen er enda skjevere innen STEM.

Probst trakk frem flere årsaker til at kvinner er underrepresentert. Interne hindre kan blant annet være stereotyper og mangel på selvtillit. Ytre hindre kan være mangel på tilrettelagt arbeidstid og forutinntatt holdninger som mer eller bevisst favoriserer menn ved ansettelser og forfremmelser.

Videre viste hun til at i utvikling av ny teknologi blir løsningene påvirket av dem som jobber med teknologien. Hun understreker at det bærer galt avsted om menn blir definert som norm, for eksempel i utvikling av ny medisin og utstyr.

Et eksempel er smarthjem, hvor det ofte er smarte løsninger for å styre lys, temperatur og alarmer.
- Alt dette handler om kontroll. Kvinner er mer opptatt av andre ting, som hvordan huset kan vaske seg selv, sa hun.

Her kan du se nærmere på presentasjonen hennes (pdf)

Les mer om STEM (science - technology-engeneering-mathematics) på Europaføderasjonens sider

100617/kr(vk