Forsvarets og idrettens rolle i bekjempelse av menneskehandel

05. mai 2019
Soroptimistenes representantskapsmøte i Fredrikstad 28. april 2019 vedtok resolusjoner om Forsvarets og idrettens rolle i bekjempelse av menneskehandel (trafficking).

Resolusjonene finner du under Hva gjør vi > Påvirkningsarbeid > Resolusjoner