Global Voice Oktober 2016 - Ny utgave!

28. okt 2016
Ny utgave av Global Voice er ute!

I denne utgaven deler SI nyheter fra et møte i Wien der 800 representanter for regjering, kriminalitet eksperter og det sivile samfunn møttes for å diskutere de globale utfordringene i grenseoverskridende organisert kriminalitet. Her er også stoff fra CSW61 Soroptimist. Vi finner ut mer om en håndfull av Soroptimist Club prosjekter, og ser frem til de årlige '16 Days of Activism Against Gender Violence "-kampanje, og mulighet for oss til å 'Orange verden"!

Se nyhetsbrevet i nettleser via denne linken:

http://us2.campaign-archive2.com/?u=4c7867996d6229f393f039603&id=0d51964211

 

 

281016/rmh