GUVERNØR info for juni

21. jun 2015
Hovedsaken er informasjon fra guvernørmøtet i Lisboa

Mye spennende lesestoff og spesielt fokus på Norge denne gangen. Bladet kan du laste ned her.

 

Illustrasjon Guvernørinfo Junil 2015

 

/lgo 181015