Her er unionsstyret 2017-2019

02. okt 2017
Disse skal lede Norgesunionen av soroptimister de neste to årene.

Styret startet sitt arbeid 1.oktober 2017 og skal fungere som styre i to år framover.

Unionsstyret består av president Bente Lene Christensen, 1.visepresident Randi Mordal Hessen, 2.visepresident Pia Sørensen, 3.visepresident Torild Marie Nilsen, unionskasserer Liv Mathisen, unionssekretær Anita Amundsen og unionssuppleant Vibeke Olavesen.

Unionsstyret 2017-2017, første rad fra venstre: Pia, Liv,