Høringssvar om Likestillings- og diskrimineringsombudet

27. nov 2016
Soroptimistene går inn for deling av pådriver- og håndhevingsrollen forutsatt systematisk kompetansedeling som fremmer legitimitet, uavhengighet og profesjonalitet.

I Norgesunionens høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet om "Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet" skriver unionspresident Kirsti Guttormsen i oppsummeringen: "Soroptimistene er opptatt av at Likestillings- og diskrimineringsombudet har profesjonalitet, uavhengighet og tillit.  Vi mener det kan oppnås gjennom en deling av pådriver- og håndhevingsrollen forutsatt at det etableres en systematisk kompetansedeling mellom de to enhetene."

Les hele soroptimistenes høringssvar om "Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet" datert 27/11/16

 

271116/tl