Internasjonal bistand og kvinneorganisasjoner mot år 2025

15. jan 2018
Referat fra debattmøte i FOKUS 9. januar

Soroptimistenes FOKUS-kontakt Gerd Louise Molvig deltok på møtet. Du finner hennes oppsummering fra dette møtet og referater fra en rekke andre interessante møter under FOKUS-kontakten informerer.

 

Oppdatert 150118/tl