Internasjonal dag mot kjønnslemlestelse

05. feb 2021
I 2012 utpekte FNs generalforsamling 6. februar som den internasjonale dagen for nulltoleranse for kjønnslemlestelse, med sikte på å forsterke og lede innsatsen for å eliminere denne praksisen.

I år lanserer UNFPA-UNICEF felles program for eliminering av kjønnslemlestelse i samarbeid med Den inter-afrikanske komiteen for tradisjonell praksis (IAC) temaet 2021: "No Time for Global Inaction, Unite, Fund, and Act to End Female Genital Mutilation."

Uttalelse fra SIE i anledning Internasjonal dag mot kjønnslemlestelse.

Uttalelse fra SIE i anledning Internasjonal dag mot kjønnslemlestelse.(Norsk)

050120/lbh