Kirsti Guttormsen styremedlem i Soroptimist International

16. des 2018
Kirsti Guttormsen er valgt som styremedlem i det internasjonale styret til Soroptimist International (SI). Hun var unionspresident i Norge 2015-2017 og arbeider som statsadvokat i Oslo.

Lykke til Kirsti Guttormsen med to-årsperioden fra 1.1.2019 med verdensomspennende arbeid i Soroptimist International for å styrke kvinner og bedre deres liv.

 

Oppdatert 161218/tl
Først publisert 061218/tl

Kirsti Guttormsen er styremedlem i Soroptimist International