Kommentarer til utkast felles likestillings- og diskrimineringslov

21. jan 2016
Norgesunionen av Soroptimistklubber har sendt inn kommentarer til regjeringen i dag.

Norgesunionen av Soroptimister mener at det bør være en egen lov om likestilling. En egen lov om likestilling mellom kjønnene er nødvendig for å tydeliggjøre at likestilling fortsatt er et satsingsområde i Norge.  Arbeid for å fremme likestilling er langt mer enn et vern mot diskriminering.

Les vårt brev her.

 

210116/lgo