Kulturstipend Ramallah

26. aug 2018
Trondheim kommunes Kulturstipend Ramallah 2018, er tildelt Mari Elin Øksendal på vegne av Trondheim Soroptimistklubb.

Målet med stipendet, som er på 50 000 kroner, er å styrke det kunstfaglige og kulturelle samarbeidet mellom Trondheim og vennskapsbyen Ramallah.

Mari Elin Øksendal, som er tidligere rektor og lektor i teater- og mediefag i videregående skole, vil bruke stipendet til å gi jenter fra Trondheim og Ramallah mulighet til å lage en film sammen om et tema som omhandler deres liv. Fra hver av de to byene vil tre 16-årige jenter fra ulike sosiale lag og med forskjellig bakgrunn delta. 

Innstillingsutvalget legger bl.a. vekt på: "Med Trondheim Soroptimistklubb i ryggen har Mari Elin Øksendal og prosjektet sterke frivillige ressurser tilgjengelig som styrker gjennomføringsevnen for prosjektet. Samarbeidet med Midtnorsk filmsenter sikrer god filmfaglig forankring og prosjektet er et godt eksempel på hvordan kulturarbeidere og en frivillig organisasjon i samarbeid med profesjonelle aktører kan utvikle et kunstnerisk basert prosjekt for ungdom. Prosjektet kan videre bidra til å synliggjøre og styrke unge jenters mulighet til å uttrykke seg gjennom film."

Trondheim kommune kunngjør stipendtildelingen på sin nettside Ramallahstipend til Mari Elin Øksendal.

Se også nettsiden Kulturstipend Ramallah – Trondheim kommune

Oppdatert 260818/18

Tildeling av Trondheim kommunes Kulturstipend Ramallah 2018 til Mari Elin Øksendal, Trondheim Soroptimistklubb ved ordfører Rita Ottervik den 7. august 2018. Foto: Michael Momyr