Månedens prosjekt april 2021

20. apr 2021
Månedens prosjekt er «Skipperstua» fra SI Halden.

«Skipperstua», et herlig og vakkert sted ved sjøen, administreres av barneverntjenesten i Halden kommune og brukes av barneverntjenestens brukere. «Skipperstua» var i behov av et omfattende vedlikeholdsarbeid både utvendig og innvendig. Over en fireårsperiode samlet SI Halden inn kr.800 000 til formålet. Klubbens medlemmer har i tillegg brukt 3000 timer på riving, snekring, maling, lakkering, sying av gardiner og puter, graving, luking, planting og annet hagearbeid m.m. «Skipperstua» kan nå ta imot vanskeligstilte barn, unge og voksne til gode ferieopplevelser.

Vi gratulerer.

Om månedens prosjekt
Program-teamet i Norgesunionen velger hver måned ut et spesielt prosjekt til «Månedens prosjekt». Vi håper det kan gi inspirasjon til prosjektarbeid, og til økt rapportering av PFR (ProgramFokusRapport). Prosjektene vil bli valgt ut blant innsendte PFR for soroptimiståret 01.10.2019 – 30.09.2020.