MÅNEDENS PROSJEKT AUGUST 2021

16. aug 2021
Månedens prosjekt august 2021 SI Arendal-Grimstad

Månedens prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom SI Arendal-Grimstad og SI Slatina i Romania. De har de gitt utdanning i forebygging av graviditet hos mindreårige. Utdanningen er gitt ved sju ulike skoler i Olt-området med til sammen 250 elever, jenter og gutter. Området har særlig høy grad av prostitusjon og uønskede graviditeter. Leger og psykologer har vært involvert i prosjektet. Klubben har brukt 100 timer og gitt 2000 Euro i støtte til prosjektet. Prosjektet var tenkt forlenget, men ble stoppet pga. Covid-19 situasjonen.

Les mer på nettsiden til Arendal-Grimstad.

Gratulerer så mye.

160821/cl