Månedens prosjekt i Europaføderasjonen

31. mai 2013
Romerike-Lillestrøm er vinner av Månedens prosjekt for mai 2013

Hver måned sendes det ut nyhetsbrev fra SI Europa vedrørende programområdet. I tillegg velger de ut ett prosjekt til månedens prosjekt.

Prosjektet «Monthly meetings for foreign women» er et samarbeidsprosjekt mellom SI Romerike-Lillestrøm og Romerike Krisesenter. På hvert møte deltar to soroptimister fra klubben. Møtene foregår på biblioteket. Der blir det blant annet informert om norskundervisning og hvordan skaffe seg en jobb.

Resultatet av disse produktive møtene er at kvinnene har bygget et eget nettverk, noen har skaffet seg en jobb samt andre følger norskundervising.

Det trekkes spesielt fram at arbeidsinnsats kan gjøre en stor forskjell selv uten store pengeinnsamlinger eller investering av store summer.

Prosjektet støtter vårt mål 1, delmål 2:

Mål nr. 1: Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og / eller ved å tilrettelegge for læring.

Delmål 2: bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring.
programme News mai 2013 bilde