Månedens prosjekt i januar 2019

15. jan 2019
En app for å beskytte kvinner mot vold.

Hvert år blir mange tusen kvinner utsatt for vold. Soroptimister i den franske unionen jobber derfor på nasjonalt nivå for å hjelpe ofre for alle former for vold og trakassering.

For å gjøre dette har soroptimistene dannet et fond (2000 €) for å støtte Résonantes, en forening som tar sikte på å bekjempe vold mot jenter og kvinner.

I den sammenheng har foreningen laget en app for a hjelpe voldsofre. I en situasjon med vold, kan ofrene bare ved ett klikk, blant annet varsle tre kontakter og nødnummeret, samt få informasjon om hjelpetiltak og komme i kontakt med profesjonelle.

Les mer om prosjektet på nettsiden til Soroptimist International Europe.