Månedens prosjekt januar 2021

26. jan 2021
For årets første måned har Norgesunionens Program-team valgt ut Sorord fra SI Larvik som månedens prosjekt.

Sorord er et magasin som SI Larvik lager to ganger i året. Her beskrives klubbens mange aktiviteter og annet relevant soroptimiststoff. Alle klubbens medlemmer bidrar til magasinets innhold. Det blir distribuert til medlemmene, familie og venner og til annonsørene.

Du kan lese mer om SORORD på klubbens egen innholdsrike nettside, https://larvik.soroptimistnorway.no/om-klubben/sorord/