Månedens prosjekt – juni 2018

16. jun 2018
SI Ringerike: Aktiv Soroptimist – aktivitetstiltak for kvinner og barn i Hvalsmoen transittmottak

Les mer om prosjektet Aktiv Soroptimist på nettsidene til SI Ringerike

SI Ringerike ble nominert som nummer to til norske soroptimisters prosjektpris i år. Soroptimistklubben engasjerer både egne medlemmer og andre lokale organisasjoner i dette prosjektet som har en rekke offentlige og private sponsorer.

Følg prosjektet Aktiv Soroptimist på Facebook


160618/tl