Månedens prosjekt: Mars 2018

20. mar 2018
En av de norske klubber med god erfaring fra mentorarbeid

Bergen Soroptimistklubb har gjennomført mentorprogrammet i 2015-2016 og i 2016-2017

Målsettingen med mentorprogrammet er å styrke jobbmulighetene i Norge for innvandrerkvinner med høyere utdanning.

Målgruppen er innvandrerkvinner med eller uten jobb, i alderen 20-45 år, med høyere utdanning, gode norskkunnskaper og med motivasjon for å komme videre i arbeidslivet.

Les mer om aktivitetene på klubbens nettside: https://bergen.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/mentorprogram/

200318/vk