Månedens prosjekt mars 2021

15. mar 2021
Månedens prosjekt for mars er Søster Astrids hederspris fra SI Mo i Rana

Hvert 3.år deler klubben ut Søster Astrids hederspris. Prisen er ment som en honnør for prisvinnerens innsats for å bedre kvinner og barns stilling i samfunnet. Prisen består av et diplom i tillegg til et beløp på kr.5000.  I 2019 ble prisen tildelt «Flere Farger.» De står bak flerkulturelle forestillinger der barn, kvinner og menn fra ulike land deltar med sang og dans. «Flere Farger» støtter seg til filosofien bak Fargespillmetoden. Filosofien er ressursorientert og bygger på den enkeltes evner. Det bidrar til sosial anerkjennelse og tilrettelegger for møter mellom ulike kulturer i lokalsamfunnet.

Vi gratulerer så mye.

Du kan lese mer om klubben og spesielt om Søster Astrid på deres egen nettside og facebookside.


Om månedens prosjekt
Program-teamet i Norgesunionen velger hver måned ut et spesielt prosjekt til «Månedens prosjekt». Vi håper det kan gi inspirasjon til prosjektarbeid, og til økt rapportering av PFR (ProgramFokusRapport) Prosjektene vil bli valgt ut blant innsendte PFR for soroptimiståret 01.10.2019 – 30.09.2020.


15032021/imst

"Flere farger Mo i Rana" representert ved Elisabeth Kulseng-Johansen og Tor-Petter Aanes mottok Søster Astridprisen fra Mo i Rana Soroptimistklubbs president Bente Hjelseth (tv.).
Diplomen til prisvinneren er gitt av Helgeland Sparebank. Bildet "Kloden" er av kunstneren Gerd Franzen.
Hefte om Søster Astrid og hennes virke.