Månedens prosjekt – november 2020

29. nov 2020
SI Follo: smittevernkurs for innvandrerkvinner

Målet for kurset var å utdanne smittevernambassadører, og etter endt kurs ønsket 17 kvinner med 19 ulike språk dette. Oppfølgingsmøter er planlagt framover.  Kurset var i samarbeid med Oppegård Frivilligsentral, Sanitetskvinnene og Røde Kors. Økonomisk ble kurset støttet av IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Det anbefales å lese mer om smittevernkurset på Follo-klubbens nettside. Der ligger også kursprogram og bilder.

Gratulerer så mye til SI Follo for et særdeles viktig og aktuelt prosjekt.
Kurset resulterte i to nye medlemmer i Folloklubben.
SI Follo er tildelt Ildsjelprisen 2020 av Nordre Follo Kommune for sitt arbeid med dette prosjektet. 

Program-teamet i Norgesunionen vil hver måned framover velge et spesielt prosjekt til «månedens prosjekt». 
Håpet er at det kan gi inspirasjon til prosjektarbeid, og til økt rapportering av PFR (ProgramFokusRapport). Prosjektene vil bli valgt ut blant innsendte PFR for soroptimiståret 01.10.2019 – 30.09.2020.

 

Oppdatert 111220/imst

Ildsjel prisen 2020 fra Nordre Follo Kommune