Mentorprogrammet fortsetter på klubbnivå

13. jun 2014
Vil din klubb delta?

Representantskapsmøtet i Arendal gjorde vedtak om at mentorprogrammet skal fortsette - nå på klubbnivå. Les informasjon fra prosjektgruppa på medlemsområdet under Prosjekter.