Migrasjon og kvinners rettigheter – hvor går vi?

28. jan 2017
Artikkel fra UN Women – 16. januar 2017

FN-kontakt Monica Faye gjør oss oppmerksom på denne interessante artikkelen, og hun skriver:

Donna Gabaccia er professor i historie ved universitetet i Toronto og har tidligere vært direktør for migrasjonshistorisk forskningssenter på universitetet i Minnesota. UN Women har intervjuet henne om dette emnet og hun har sterke meninger om at mer må gjøres.

Migrasjon splitter familier, og når kvinner migrerer kan det hende de ikke klarer å skaffe seg eget arbeid eller få rapportert om voldelige ektemenn eller partnere. Hvis de er ugifte og gravide, kan det hende de blir straffeforfulgt for sine seksuelle aktiviteter og barna blir tatt fra dem eller blir statsløse.

Noen stater har regler som gjør at kvinner ikke får lov til å migrere. Statene ønsker på denne måten å beskytte kvinnene mot misbruk i utlandet. Dette er lite vellykket og det er bedre å satse på en tryggere migrasjon og jobbe med å forebygge misbruk for å sikre at kvinnenes rettigheter ivaretas på hele veien til et nytt liv.  

Les hele artikkelen fra UN Women her: 
Take five: Migration and women’s rights—where do we go from here?

 

270117/tl