Møte før FNs høring av Norge om kvinners menneskerettigheter

08. nov 2017
Om status på Norges gjennomføring av konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (CEDAW- konvensjonen)

FOKUS-kontakten deltok på møte hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i Oslo 1. november. Møtet inneholdt gjennomgang av sentrale tema, anbefalinger fra forrige rapport, hvilke forbedringer som er gjort, samt gjenstående utfordringer. Dessuten ble Norsk skyggerapport til kvinnekonvensjonen 2017 oppsummert.

Les referat fra møtet hos LDO 1.11.17 før FNs høring av Norge om gjennomføring av CEDAW

Du finner dette og referater fra en rekke andre interessante møter under FOKUS-kontakten informerer

 

081117/tl