Nobels fredspris 2017 til ICAN - International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

06. okt 2017
Nobelkomiteen har tildelt Nobels fredspris for 2017 til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN) for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen.

Nobels fredspris 2017 ble tildelt International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) "for sitt arbeid for å trekke oppmerksomheten mot de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for dens banebrytende innsats for å oppnå et traktatbasert forbud mot slike våpen ".

Les mer på https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2017/

061017/vk