Nok er nok - bekjemp vold mot kvinner

28. feb 2013
Om få dager møtes politikere og aktivister fra hele verden i New York til FNs Kvinnekommisjon (CSW) for å diskutere vold mot kvinner.

Målet er at FNs medlemsland skal komme frem til et sluttdokument som kan legge et solid grunnlag for å redusere forekomsten av vold mot kvinner og styrke kvinners helse og rettigheter.

"Enough is enough - end violence against women and girls" er også temaet for siste utgave av Soroptimist International sitt nyhetsbrev The Global Voice - mye godt og interessant stoff om temaet finner du her.

 

 CSW57
Følg med på hjemmesiden