Nordisk Forum - vi deltar!

15. jun 2014
To norske soroptimister representerer oss i Malmø denne helgen. Her er deres første rapport derfra.

Seminar om utdanning og kunnskap
Utdanning og kunnskap som nøkkel for et bedre liv stod i sentrum av de nordiske soroptimistene sitt seminar "Make your voice heard" på Nordiskt Forum i Malmö.

Rundt 200 soroptimister fra alle nordiske land og andre interesserte fulgte med da SI-verdenpresident Ann Garvie oppfordret til å "take action" i å utdanne og myndiggjøre kvinner og jenter, gutter og menn.

Et konkret eksempel kom fra Maria Loá Fridjonsdottir, programansvarlig i den islandske unionen. Prosjektet "Find your strength" fikk "The best practice award" og har hittil støttet 60 unge kvinner i å finne og nå sine utdanningsmål.

"Det finnes forskjellige veier til utdanning - coaching og mentoring er en av veiene." SI-Europa-president Ulla Madsen oppfordret til å engasjere seg i miljøspørsmål: "Going green er ikke et valg lenger, men en imperatif".

Soroptimiststand
Alle nordiske soroptimistunionene var i tillegg representert med en felles stand på Nordiskt Forum.

Stor deltakelse
Nordisk Forum med mottoet "New Actions on Women's Rights" tiltrakk seg rundt 15 000 besøkende.

Tog for likestilling og menneskerettigheter
Lørdag kveld gikk soroptimistene - den norske unionen representert av Aud Baadstrand Skare (guvernør-suppleant) og Janine Schaller-Bøyum (leder ekstensjonskomité) - i tog med mange andre kvinner og menn som engasjerer seg for likestilling og menneskerettigheter.

Tekst: Janine Schaller-Bøyum

Flere bilder fra arrangementet på arrangørens Flickerside  Les om seminarer, konserter, workshops og mye mer på WWW.NF2014.ORG

Det blir også mer å lese fra Nordisk Forum, i neste nummer av Soroptima.