Norge måtte svare for seg i FNs menneskerettighetsråd

08. mai 2014
For andre gang har FNs medlemsstater stilt spørsmål til Norge om hvordan det står til med menneskerettighetene i landet vårt.

28. april var det Norge sin tur til å gjennomgå den såkalte Universal Periodic Review i FNs menneskerettighetsråd.

91 land hadde meldt seg på talelisten og Norge fikk spørsmål om og kritikk for flere forhold.

De mest sentrale temaene var:

- hvorfor har vi ennå ikke ratifisert tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon?

- hvordan behandler vi asylbarna og da særlig mindreårige asylsøkere (et tema vår organisasjon også har tatt opp i en resolusjon på Representantskapsmøtet)

- hva med vår bruk av isolasjon under varetekstsfengsling?

- situasjonen for minoriteter og migranter og da særlig romfolk

Utenriksminister Børge Brende sin tale kan du lese i sin helhet her.

Videre viser vi til fyldig omtale på FN-sambandet sin hjemmeside www.fn.no

Norge bidrar til FNs menneskerettighetsarbeid

I tilknytning til høringen underskrev utenriksminister Brende og FNs høykommisær for menneskerettigheter, Navy Pillay, en avtale om 250 millioner i støtte, over tre år, til FNs menneskerettighetsarbeid.

 

Utenriksministere Børge Brende under høringen.
Foto: Utenriksdepartementet/Astrid Sehl.
Utenriksministere Børge Brende under høringen. Foto: Utenriksdepartementet/Astrid Sehl
Børge Brende og FNs Navy Pillay. Bak 
Foto: Harriet Berg, FN-delegasjonen
Børge Brende og FNs Navy Pillay. Bak ambassadør Steffen Kongstad Foto: Harriet Berg, FN-delegasjonen