Mentorprogrammet 2013-2014 er i gang !

23. sep 2013
Første fellessamling med ni mentorpar ble holdt på Rica Helsfyr 12.september.

Norgeunionen er nå igang med kull II i sitt Mentorprogram.

2. visepresident Kirsti Guttormsen har sendt oss følgende innlegg:

"Norgesunionens mentorprogram 2013/2014 er i gang!

Første fellessamling med alle 9 mentorpar ble holdt på Rica Helsfyr 12.september. På samlingen ble vi bedre kjent med hverandre og innholdet i programmet. Det var i det hele en motivert og positiv gjeng med adepter. Ønske om kvinnefellesskap, mer kunnskap om norsk arbeidsliv og videreutvikling av egen karriere ble fremhevet.

Adeptene har alle høyere utdanning fra ulike fagfelt, og de kommer opprinnelig fra Polen, Ukraina, Russland, Litauen, Makedonia, Guinea og Burundi.

Programmet fortsetter nå med månedlige mentorsamtaler mellom mentor (veileder som er soroptimist) og adept (som veiledes). I tillegg vil prosjektgruppen arrangere en rekke temasamlinger og nettverkstreff/erfaringsutveksling for hhv mentorene og adeptene fremover.  Vi tror på denne måten at adeptene får bedre muligheter til å bygge nettverk og at mentorene får en bedre oppfølgning underveis.

I år fikk vi 18 søkere til mentorprogrammet til 9 plasser.  Det kom søknader fra både Trondheim og Porsgrunn! 14 av søkerne ble intervjuet.  Prosjektgruppen har stilt med to representanter på hvert intervju.

3.september hadde vi mentorsamling på Rica Helsfyr med opplæring i mentorrollen som tema. Sidsel Tveiten og Turid Kjølseth, Romerike- Lillestrøm, var ansvarlige for det faglige innholdet. Vi er altså dekket med kompetanse i egen organisasjon på dette området, og er meget godt fornøyde med det.

Prosjektgruppen består av Turid Kjølseth, R/L, Kirsti Guttormsen, Norgesunionen, Kari Fischaa, Borge og med bistand fra Irmela van der Bijl Mysen, Oslo II. Elisabet Gjerstad, Moss har bistått under intervjuene av kandidater fra Østfold.

Høstens mentorer er fra Oslo II, Oslo- Nordstrand, Moss og Romerike-Lillestrøm. Flere fortsetter fra fjoråret og så er det noen nye som har meldt seg. Flott!

Mentorprogrammet er med andre ord i godt gjenge!"

 

 

 

 

 

 

Unionspresident Kirsti Guttormsen
Unionspresident Kirsti Guttormsen