Norgesunionens prosjektpris 2014 - her er finalistene

24. mar 2015
Prosjektarbeid er en av grunnpilarene i Soroptimist International. Innrapporterte prosjekter danner grunnlaget for kåringen av prosjektpriser både på nasjonalt og internasjonalt nivå

Her er de seks finalistene til Norgesunionens prosjektpris 2014:

1. Bærum – Svømmeprosjekt - Hovedmålet for prosjektet var å gi flyktningkvinner svømmeopplæring og utdanne en svømmetrener. Klubben samarbeidet med Flyktningkontoret i Bærum kommune. Bærumsklubben har i mange år hatt et prosjekt for flyktningkvinner. En av klubbsøstrene var aktiv både i det prosjektet samt at hun var en aktiv svømmer. Penger til dette prosjektet kom fra begravelsen. Første halve året deltok 36 kvinner og 16 menn på kurset. Andre halvår deltok 31 kvinner og 24 menn på kurset. Les mer på klubbens hjemmeside.  

2. Follo og Rygge - starte klubb i Nisporeni - I samarbeid med SI Chisinau, Moldova har Follo og Rygge gått sammen om å starte en klubb i Nisporeni, Moldova. Ved å starte en klubb vil kvinnene i klubben kunne både bli utdannet selv og utdanne andre. I tillegg vil klubben via sine prosjekter gi hjelp til barnehjem, skoler og fattige familier. Det er blitt flere som kan snakke engelsk, klubben støtter en barnehage, internet kommunikasjon mellom kvinner i Moldova og Norge. Klubbene i Norge har skaffet penger via sponsorer som lokale artister, lokale kirkeautoriteter, banker og forskjellige bedrifter. Se Rygge sin hjemmeside.

3. Oslo- Nordstrand - Support Rosa hjelp - ROSA står for: Re-etablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse. Klubben leverer gratis bager med nødvendig toalettutstyr, litt undertøy, håndklær etc. til kvinnene. Bagene er merket Soroptimist International «from women to women». I tillegg har klubben gitt en julegave på ca kr 5000, som kvinnene har valgt å bruke til innkjøp av IT-utstyr, og til utflukter. Målet er å gjøre hverdagen enklere for kvinnene som kommer til anti trafficking senteret. Se klubbens hjemmeside.

4. Odal - From women to Women - Aktiviteter: ukentlig tur for mødre og barn, månedlige kvelder med forskjellige tema, ukentlig trening, to ganger i måneden svømmeinstruksjon, en gang i måneden lesing for mødre og barn på biblioteket, juleverksted for mødre og barn. I dette prosjektet utvikler kvinnene et sosialt nettverk, forbedrer det norske språket og får en bedre forståelse for norsk liv og væremåte. Se klubbens hjemmeside.  

5. Borge – Voluntersenter - Samarbeidspartner var Frivillighetssentralen i Fredrikstad kommune. Klubben har deltatt og arrangert mange aktiviteter for flyktninger som bake- og hagekurs, sosiale aktiviteter, arrangere tur til klubbens medlemmer sommersteder. »Svømmevenn» - hjelpe flyktnings- kvinner med deres kurs. Invitere kvinnene til klubbkveld. Ut fra disse aktivitetene ble det bedre forståelse mellom alle kvinnene, flyktningkvinnene kunne bake kake til barnas fødselsdag.  

6. Mo i Rana - Søster Astrid-bauta - Målet med prosjektet var å få laget en bauta over Søster Astrid som hadde gjort en stor innsats innen offentlig helse i Mo i Rana. Vi hadde som målsetning å kunne få bysten på sokkel i oktober 2013. 4.oktober 2013 var vi i mål. Søster Astrid ble født i Rana 10.juni 1912. Hun utdannet seg som sykepleier i 1932, 20 år gammel. Hun tok tidlig på 50-tallet spesialutdanning som helsesøster og ble Nord Ranas første helsesøster, og hun har fremstått som en pioner på sitt felt. Se klubbens hjemmeside.

 

Prisen deles ut på landsmøtet i Stavanger 31. mai 2015 og består av diplom, gavesjekk på kr. 1000,- og påfølgende omtale i Norsk Soroptima og på hjemmesiden.

Hva er Norgesunionens prosjektpris? Norgesunionens prosjektpris ble etablert i 2003 og dens formål er å fremme prosjektarbeidet i Norgesunionen.

Prosjektprisen utdeles til prosjekt som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

a. Er i samsvar med soroptimistenes slagord Awareness – Advocacy – Action/bevisstgjøring – formidling – handling. 

b. Er i samsvar med SIs programfokusområder. 

c. Involverer flere soroptimister/soroptimistklubber. 

d. Gjør soroptimistenes arbeid synlig utenfor soroptimistenes egen organisasjon. 

e. Er mer enn bare ren pengeinnsamling. 

 

/lgo 181015