Norsk skyggerapport til kvinnekonvensjonen 2017

18. okt 2017
Norges 9. rapport om implementeringen av CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

22 organisasjoner, deriblant Norgesunionen av soroptimister, har utarbeidet skyggerapporten som tar for seg de forskjellige artiklene i CEDAW-konvensjonen og kommer med konkrete tiltak til forbedringer.

Les hele Norsk skyggerapport til kvinnekonvensjonen 2017

(English version: Norwegian Shadow Report on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 2017)

Les referat fra lanseringen av skyggerapporten 30. august 2017 skrevet av soroptimistenes FOKUS-kontakt Gerd Louise Molvig. Referatet finner du også under Hva gjør vi? > FN og internasjonalt stoff > FOKUS-kontakten informerer

 


171017/tl