Viktig nytt SIE prosjekt lansert

23. feb 2014
Sigrid Ag går inn i styringsgruppen for Europaføderasjonens nye prosjekt

Nytt prosjekt i SIE
Europaføderasjonen lanserer i disse dager et nytt prosjekt: "Understanding and Preventing Violence Against Women and Girls (VAW) across Europe, the Middle East and Africa".

Europføderasjonen har utviklet et konsept for å se på tilstedeværelsen av vold i 60 land, gjennom en kvantitativ og kvalitativ kartleggingsmetode og gjennom intervju med sentrale tjenestemenn og internasjonalt anerkjente eksperter.

En rekke internasjonale organisasjoner og personer er i ferd med å slutte seg til initiativet deriblant UN Women og dommer Silvana Arbia (som mottok SIEs fredspris i 2013). Flere navn vil bli annonsert etterhvert.

Rådgivende organ med norsk medlem
Det er nedsatt et rådgivende organ/styringsgruppe i SIE som skal følge arbeidet og blant medlemmene er Sigrid Ag, som var vår unionspresident i 2011-2013.

Vi gratulerer Sigrid og ser frem til å høre mer om prosjektet på Landsmøtet i Arendal 25. mai.

Hva skal studien kartlegge?
Studien vil fokusere på folks oppfatninger og opplevelser av vold og vil gjøre oss i stand til å finne ulike risikofaktorer på ulike tidspunkt i en kvinnes liv.

Resultatene som vil bli analysert på en rekke nivåer, inkludert på landnivå, vil tjene som verktøy for beslutningstakere, offentlig ansatte, frivillige organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i deres arbeid med å utvikle forebyggende strategier og tiltak.

Studien vil bli 100% finanisert gjennom eksterne tilskudd og sponsormidler.

På guvernørmøtet i København i juli vil prosjektet bli nærmere presentert.

 

Sigrid Ag går til spennende nye oppgaver!
Foto: Harstad Tidende
Sigrid Ag går til spennende nye oppgaver! Foto: Harstad Tidende
Internasjonal fredsdommer Silvana Arbia og SIE president Ulla Madsen - fra utdelingen av SIEs fredspris i Berlin 2013