Ny rapport viser situasjonen for kvinner i alle FNs bærekraftsmål

15. feb 2018
"Turning Promises in to action: Gender equality in the 2030 agenda for sustainable development".

UN Women lanserte 14. februar 2018  rapporten som viser hvordan likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for å nå FNs bærekraftsmål. Les mer om dette på siden "FN-kontakten belyser"

150218/vk