Nye midler for å hjelpe voldsutsatte barn

06. aug 2015
Regjeringen har tildelt 8,3 millioner kroner fra den nye tilskuddsordning for voldsutsatte barn.

Følgende pressemelding ble sendt ut fra statsråd Horne 4. august:

- Det er et særlig behov for tiltak som kan bidra til å øke livsmestringen for barn som har blitt utsatt for vold og overgrep. Tilskuddsordningen er ny av året. Viktige aktører som Stine Sofies Stiftelse, Redd Barna, Alternativ til Vold og krisesentre får nå midler for å gjøre akkurat dette, sier barneminister Solveig Horne.

Den nye tilskuddsordningen er en del av En god barndom varer livet ut - regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

- Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for voldsutsatte barn, blant annet gjennom tilbud som kan gi dem økt livskvalitet og mestring i hverdagen. Et godt samarbeid med frivilligheten er sentralt, fordi de har viktig kompetanse i arbeidet med å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, sier Horne.

Statsråden er fornøyd med at flere organisasjoner, kommuner og krisesentre har søkt om midler for å styrke barns rettigheter.

- Jeg er glad for at mange aktører arbeider for å bedre livskvaliteten til voldsutsatte barn, og at det er et stort mangfold i tilbudene. Vold og overgrep er et betydelig samfunnsproblem og et folkehelseproblem, og det er viktig at barn som har blitt utsatt for vold og overgrep, får hjelp til å mestre hverdagen, sier Horne.

----

Barns rettigheter og Soroptimist International Norgesunionen

Følgende resolusjon vedrørende barns rettigheter ble vedtatt på vårt representanskapsmøte i 2014

 

/lgo 181015