Nyheter fra Utdanningsfondet januar 2021

29. jan 2021
Utdanningsfondet delte i 2020 ut 68 stipender til jenter fra 22 klubber i sju ulike land.

Flere dyktige mottakere av stipender har sendt hyggelige rapporter om målene de har oppnådd takket være bidrag fra Utdanningsfondet i Norgesunionen.