- Øk satsingen på likestilling

07. okt 2018
UN Women oppfordrer globale næringslivsledere og filantroper til å hjelpe frem FNs bærekraftsmål 5: Full likestilling, ved å gi kvinner mer makt og myndighet.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål 5 er likestilling mellom kjønnene.

Vi er nå tusen dager i agendaen for bærekraftsmålene – og vi teller ned til 2030, som er fristen for å nå full global likestilling under SDG 5. Under FNs 73. generalforsamling kom UNWomen med en tydelig oppfordring til ledere om å øke sine forpliktelser for likestilling og kvinners rettigheter.

Les mer på hjemmesiden til UN Women.

Logo: FNs bærekraftsmål,
FNs bærekraftsmål 5