Øving i livsmestring og demokrati i skolen for å forebygge kjønnsrollefordommer

29. apr 2018
I resolusjon vedtatt på representantskapsmøte 29. april 2018 fremhever norske soroptimister at for å forebygge fordommer og oppnå bedre likestilling, er det også behov for praktiske øvingsmetoder i livsmestring og demokrati i læreplanen.

Her er resolusjonen som ble vedtatt sendt til statsminister Erna Solberg, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner:

Tiltak for å forebygge fordommer mot kjønnsroller – skolens rolle

Norske soroptimister, samlet til Norgesunionens representantskapsmøte på Gjøvik 29. april 2018, har med glede registrert at regjeringen har bestemt at livsmestring og demokrati skal inn i skolens læreplan fra 2019. Soroptimistenes formål er å bedre levekårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid.

En viktig del av vårt arbeid omfatter forebygging av fordommer knyttet til kjønnsroller for å oppnå bedre likestilling. Vi konstaterer at slike fordommer styrkes, særlig innen barne- og ungdomskulturen. Spesielt utsatt er minoritetsgrupper. Regjeringen må gjøre mer for å oppfylle artikkel fem i FNs Kvinnekonvensjon. Det bør iverksettes egnede tiltak for å endre menns og kvinners handlingsmønstre og fordommer.

Norgesunionen av Soroptimister mener det er svært viktig at barn og unge tidlig får god forståelse av hva likestilling og demokratiske væremåter innebærer. Vi vil fremheve at det i læreplanen også er behov for praktiske øvingsmetoder i undervisningen. Spesielt innen temaet livsmestring og demokrati. Dette for å forebygge fordommer om likeverd mellom kjønnene og oppnå bedre likestilling.

Se resolusjonen som ble sendt

 

Oppdatert 020518/tl