Om ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

03. mai 2018
Referat fra møte i UD 13. april om statusrapport og innspill til ny handlingsplan for FNs sikkerhetsresolusjon 1325

Soroptimistenes FOKUS-kontakt Gerd Louise Molvig deltok på møtet. Hennes oppsummering fra dette møtet og referater fra en rekke andre interessante møter finner du under FOKUS-kontakten informerer.

 

030518/tl