Oransje for avskaffelse av vold mot kvinner

24. nov 2017
Med fargen oransje sier vi tydelig at vold mot kvinner må avskaffes. De neste ukene er det markeringer over hele landet.

25.november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, og perioden fram til 10.desember kalles «oransje dager».

Økt oppmerksomhet

En av fire kvinner i Norge vil i løpet av livet oppleve vold i nære relasjoner. Problemet finnes i alle samfunnslag, og volden finnes i flere former, ikke bare fysisk. Det er ingen «quick fix», men gjennom å øke bevisstheten og kunnskapen, vil vi bidra til en avskaffelse.

Oransje over hele landet

Soroptimister jobber for å ende vold mot kvinner, og klubber over hele Norge har markeringer for å øke oppmerksomheten om temaet. I Tønsberg lyssetter soroptimister Slottsfjellet, som et landemerke i byen. Flere andre steder i landet har soroptimister markeringer i gater og på torg, og det skrives leserbrev til lokalaviser om temaet.

Internasjonal kampanje

Den internasjonale kampanje har utspring i den første «Women's Global Leadership Institute» i 1991. Til støtte for initiativet har FNs generalsekretær kampanjen “UNiTE to End Violence against Women” for å øke bevisstheten om temaet verden over.

241117/kr