Prosjektprisen 2014 til Follo og Rygge

31. mai 2015
De to klubbene har i felleskap bidratt til opprettelsen av soroptimistklubb i Nisporeni i Moldova

I samarbeid med den eldste klubben i Moldova, SI Chisinau har Follo og Rygge gått sammen om å starte en klubb i Nisporeni i Moldova.

For å komme i betraktning til Norgesunionen sin prosjektpris må klubben ha registrert prosjektet i SIs prosjektdatabase. 

Juryens begrunnelse:
Ved å starte en klubb vil kvinnene i klubben både kunne bli utdannet selv og utdanne andre. I tillegg vil klubben via sine prosjekter gi hjelp til barnehjem, skoler og fattige familier i nærmiljøet. Det er blitt flere som kan snakke engelsk, klubben støtter en barnehage, internet kommunikasjon mellom kvinner i Moldova og Norge. Klubbene i Norge har skaffet penger via sponsorer som lokale artister, lokale kirkeautoriteter, banker og forskjellige bedrifter.

Prosjektgruppen består av Randi Braathe, Renata Stellander, Solveig Lawson, Solveig Urdal,  Tone Urstad og Elena S. Thømt fra Rygge Soroptimistklubb samt Ingjerd J. Ingeborgrud og Bente Gårdeng fra Follo Soroptimistklubb. Prosjektleder i Nisporeni er Lucia Usurulu som er medlem av SI Chisinau.

Nisporeni Soroptimistklubb ble etablert 13. april 2013 og Rygge Soroptimistklubb er gudmor. Klubben har forslag til framtidige prosjekter i nærmiljøet som omhandler "The disabled family from Balanesti village " og Children in the parents' absence".

Les mer på Rygge sin hjemmeside.

Vi gratulerer årets vinnere av prosjektprisen!

P1110314

Fra venstre ser vi prisvinnerne fra Rygge og Follo, våre programansvarlige og unionspresidenten

 

/lgo 181015