Prosjektprisen 2016 går til Drammen Soroptimistklubb!

10. jun 2017
I 2002 ble Norgesunionens Prosjektpris opprettet. For å være kandidat må klubben ha registrert prosjekter - såkalte PFR - ProgramFocusReport- i Soroptimist International sin database.Drammen Soroptimistklubb får prosjektprisen 2016 for sitt engasjement for språktrening for innvandrerkvinner ved Introduksjonssenteret.


Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og barn lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert år tildeles prosjektprisen til en norsk soroptimistklubb med et prosjekt som har utmerket seg.

I samarbeid med Drammen kommune, bidrar Drammen Soroptimistklubb til aktiviteter som øker innvandrerkvinners muligheter til å ta i bruk og utvikle norskspråklige ferdigheter. Klubbmedlemmer har i flere år holdt kurs på Introduksjonssenteret, og de spiller en viktig rolle i kultur- og språkopplæring av innvandrerkvinner i byen.

- Deres arbeid blir lagt merke til av andre soroptimistklubber og i lokalmiljøet, heter det i juryens begrunnelse.

Visepresident Anu Cubar i Drammensklubben tok imot prisen på vegne av klubben.
- Det har vært ressurskrevende, men også gjensidig læring, sier hun."
"Drammen Soroptimistklubb har også vært nominert til frivillighetsprisen i Drammen de to siste årene. I år har klubben 70-årsjubileum, og dette prosjektet har de jobbet med i ti år."
Prisen ble delt ut under norske soroptimisters Lands- og representantskapsmøte på Fornebu i helgen. Her var over 200 soroptimister fra hele landet samlet.

 

Les er om prosjektet på SI Drammens hjemmeside

 

 

 

110617/kr/vk

Prosjektprisen 2016