Prosjektprisen 2017 til Follo og Rygge for sommerskole i Moldova

30. apr 2018
Den norske soroptimistunions prosjektpris 2017 går til SI Follo og SI Rygge for sommerskole for sårbare barn og ungdommer i Moldova. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med soroptimistklubben i Nisporeni i Moldova.

Prosjektprisen ble delt ut under norske soroptimisters lands- og representantskapsmøte på Gjøvik i helgen. Her var over 200 soroptimister fra hele landet samlet. Soroptimister arbeider for å bedre kvinners og barns levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert år siden 2002 tildeles prosjektprisen til en norsk soroptimistklubb med et prosjekt som har utmerket seg. For å være kandidat til prisen må klubben ha registrert prosjektet som programfokusrapport til Soroptimist International (SI). Prosjektregistreringen har betydning for SI sin rådgivende status i FN.

Prosjektprisen 2017 går til soroptimistklubbene i Follo og Rygge for sommerskole for sårbare barn og ungdommer i Moldova. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med soroptimistklubben i Nisporeni. Sommerskolen gir bl.a. opplæring i livsmestring for utsatte barn i aldersgruppen 13-16 år gjennom å styrke barnas sosiale kompetanse og  selvtillit. De norske klubbene har bistått med planlegging, framdrift og finansiering sammen med Norgesunionen. Klubben SI Nisporeni i Moldova har stått for den praktiske gjennomføringen. Prosjektet har blitt gjennomført flere sesonger. Sommeren 2017 deltok 26 barn på sommerskolen.

Oppdatert 300418/tl
Programansvarlig Oddveig Stevning overrekker prosjektprisen 2017 til Ann-Kirsten Upsaker, SI Rygge og Bente Gårdeng, SI Follo