Reformene i FN og prosessen rundt bærekraftsmålene

22. mai 2019
Achim Steiner, leder for UNDP, FNs utviklingsprogram var invitert av FN-sambandet og SUM – Senter for utvikling og miljø, for å snakke om reformene i FN og om prosessen rundt bærekraftsmålene på Universitetet i Oslo 15. mai.
  • Hva skjedde forrige gang vi forlot multilateralt samarbeid?, sier Achim Steiner. – Verden gikk til krig mot seg selv!

Han var tydelig på at klimaendringer er det største problemet verden står overfor: Vi lever i en skummel tid og jeg er helt enig med Greta Thunberg – «Huset vårt står i brann!» FNs bærekraftsmål er oppnåelige men ambisiøse. Fattigdom kan selvfølgelig utryddes, men multilateralt samarbeid er helt nødvendig. Ikke minst håpet og troen på at denne endringen er mulig. Bærekraftsmålene har faktisk satt FN på agendaen igjen og har endret vårt syn på alt. Sosialøkonomi, miljø og ikke minst FNs rolle i krig og sikkerhet.

Neste år feirer FN 75 års jubileum og hvorfor ble det skapt i sin tid og hvilken rolle har det nå? Steiner mener man er altfor opptatt av hva som ikke fungerer og at man legger skylden på FN for alt om klimakrisen. Selv om FN behøver å rydde opp i egne rekker så bør man heller tenke på hva som ville skje med en verden nå uten FN. FULLSTENDIG KAOS OG KRIG OG KONFLIKT! FN er ikke bedre enn sine 193 medlemsstater hvor 5 store har vetorett. Man kan diskutere nå om disse vetorettene var riktige. USA stemte for eksempel nettopp ned en miljøavtale om Nordområdene.

Bærekraftsmålene har forplantet seg i hele befolkningen og alle må samarbeide for å nå 2030-målene. Selv næringslivet i mange land har begynt å tenke på felles løsninger. Bl.a at prosenter av deres annonsering går til å ta vare på miljøet. Lineshare.

Steiner avsluttet med å være optimistisk på FNs vegne og dermed optimistisk om verdens fremtid. Siden det var mange studenter i salen, ble det tatt opp at ungdommens stemmer var viktige, og Achim påpekte at ungdom involveres mye i direkte FN-arbeid, i ungdomspaneler fra hele verden.

Achim Steiner har i over 30 år ledet bærekraftig utvikling, klimaspørsmål og internasjonalt samarbeid. Han var leder for UNEP, FNs miljøprogram (som Erik Solheim overtok etter ham) og har ledet UNDP siden 2017.

 

220519/mhc