Seminar om prevensjon og rettigheter

24. jun 2016
Rapport fra konferansen 10.mai om reproduktive helse.

Konferanse på Stortinget 10 mai 2016 :  “Taking stock midway of the Family Planning 2020 initiative”  
Sex og Politikk sammen med nettverket for Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter på Stortinget (SRHR) arrangerte en konferanse som handlet om hvordan man skulle gjøre prevensjon tilgjengelig, kvinners rettigheter og Norges forpliktelser på dette området. Monica Faye har sendt oss denne rapporten.

 

20616/lgo