Seminar om utdanning

24. jun 2016
Rapport fra Human Rights Watch seminar, The Education Deficit.

I samarbeid med Human Rights Watch og FAFO ble det arrangert et miniseminar i FAFOs lokaler med hovedfokus på en rapport som nettopp er blitt lansert av Human Rights Watch: The Education Deficit. Les oppsummering fra Monica Faye her.

 

240616/lgo