Septembernummeret av Guvernørinfo ligger ute

24. sep 2014
Her kan du lese fyldig omtale fra Guvernørmøtet i København i juli. Resultatet av medlemsundersøkelsen er også viet oppmerksomhet.

Her finner du septembernummeret.